Permafrost

Hvad kan du finde på Permafrost.dtu.dk?

Permafrost.dtu.dk vil fremadrettet tjene som knudepunktet for permafrost-relaterede oplysninger om Grønland, indsamlet og produceret i DTU Byg-regi.
Du kan finde forskning, såvel som studenter-projekter og hente data fra borehuller, der måler jordtemperatur i Grønland. 

Hvorfor er forskning i permafrost vigtig?
I Grønland formodes mere end 75 procent af de isfri landområder påvirket af permafrost, og så godt som alle bosteder nord for Maniitsoq er bygget i områder med permafrost. 
Formålet med denne side er at bidrage med essentiel viden om permafrostens isindhold og vurderinger af sætningsfaren i forbindelse med den pågående klimatiske opvarmning. 
I områder med permafrost er specielt jordens isindhold og faren ved sætninger ved opvarmning af jorden af kritisk betydning for både vedligehold af eksisterende infrastruktur som bygninger og veje bygges. Det gælder naturligvis også ved konstruktionen af ny infrastruktur. 
Permafrost.dtu.dk formidler viden om permafrosne jordes mekaniske egenskaber der kan bruges i såvel store som små anlægsprojekter i Grønland.